Представен доклад за служебната употреба на българския език и писм

Омбудсманът на Р Сърбия Зоран Пашалич на 1 ноември Деня на народните будители, посети Босилеград, когато в тържествената зала на Културния дом бе представен докладът за служебната употреба на българския език и писмо. Заедно с Пашалич на представянето присъстваха и съветникът за правата на националните малцинства към защитника на гражданите Драгана Вуйков, представителката на OEБС в Сърбия Зузана Павликова, кметът Владимир Захариев, председателят на Националния съвет на българското малцинство в Сърбия Стефан Стойков и др. Чрез Zoom платформа към присъстващите се обърна и шефът на Мисията на ОЕБС в Р. Сърбия посланик Йан Брату.

В обръщението си гражданският защитник Зоран Пашалич честити на присъстващите празника на Народните будители и изтъкна, че институцията, която оглавява, винаги е имала изключително сътрудничество с Националалния съвет и Община Босилеград и изтъкна, че се надява и занапред да си сътрудничат с цел решаването на проблемите и повишаването на правата на българското национално малцинство в Сърбия. „Заключението на службата на омбудсмана въз основа на предоставените данни е, че няма законови и кадрови пречки принадлежащите към българското национално малцинство да използват родния си език в служебна употреба, обаче от друга страна може да се каже, че няма голям интерес от упражняване на тези права”, каза Пашалич.

Гражданският защитник е на мнение, че Националният съвет, в сътрудничество с местните самоуправления, трябва да проведе информационна кампания за популяризиране на правата на членовете на българското национално малцинство в областта на служебната употреба на езика и писмото. „Сърбия е мултиетническо общество и принадлежащите към националните малцинства трябва да бъдат подробно информирани за своите права, за да могат да се възползват от тях”, заяви той.

Кметът Владимир Захариев честити Деня на народните будители на всички сънародници и запозна омбудсмана и присъстващите с условията, които Обищна Босилеград предоставя по отношение осъщствяването на правото на служебната употреба на българския език и писмо и използването на други права на българското национално малцинство. „Благодарим на държава Сърбия, която ни е предоставила възможност във всеки клас в основното училище и Гимназията да има паралелки, в които обучението се провежда на майчин български език. Имаме медии на български език, чийто основател е НС, зачитаме националната си култура, традициите и обичаите”, заяви той. Захариев посочи и че общината вече е поставила двуезични табели с названията на някои населени места и улици, а в момента се реализира и проектът, който включва слагане на двуезични табели за всички населени места и улици в града и селата, както и с карти на входа на всяко населено място.

Съветничката на омбудсмана Драгана Вуйков запозна присъстващите с доклада и подчерта, че е имало изключително малко молби, искания и забележки от страна на българите в Сърбия по отношение на издаване на документи за лично име и записването на фамилното име в женски род. Председателят на НС на българското национално малцинство в Сърбия Стефан Стойков най-напред честити Деня на народните будители на всички сънародници и благодари на г-н Пашалич, че е посетил Босилеград точно в деня на празника. Той запозна присъстващите с дейностите на Националния съвет в областта на служебната употреба на езика и писмото, изтъквайки, че от 2014 г. всички общински и държавни институции в Босилеград издават двуезични документи общината, съдът, полицията, Здравният дом, училищата, а говори и за дейностите на НС в областта на образованието, културата и информирането. „Националният съвет е направил доста във всяка от четирите области, в които има ингеренции, но винаги има възможност да се направи повече за подобрение на положението на нашето малцинство в Сърбия”, заяви Стойков и призова всички сънародници активно да се включат в преброяването на населението и да се запишат като българи, с което ще покажем, че ни има много повече в сравнение с предишното преброяване, посочи той.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*