По-добри условия за живот за братята Рангелови от село Назърица

 

Община Босилеград в сътрудничество с ОУ „Георги Димитров“ и Центъра за социални дейности съдействаха братята Рангелови от село Назърица да се настанят в помещенията на училището в селото, в което няма ученици. Предва­рително в сътрудничество с Публичното предприятие за строителни площи и пътища и Спортния съюз на Община Босилеград е извършен ремонт на обекта и са оборудвани помещения, в които са създадени подходящи условия за живот на братята.

Рангелови живeят сами в изключи­телно трудни условия в два метални контейнера, които преди десетина години им е осигурила общината посредством Центъра за социални дейности. При посещението, а от името на местното самоуправление, основното училище, Центъра за социални дейности и Червения кръст, кметът Владимир Захариев връчи на братята Рангелови хранителни стоки, комплекти съдове, спално бельо, телевизор, алат и други съоръжения.

Заедно с кмета в Назърица бяха и директорът на Центъра за социални дейности, секретарят на Червения кръст и представители на общината, спортния съюз и основното училище. Захариев заяви, че преди години посред­ством Центъра за социални дейности общината им закупила два контейнера за жилище и ги поставила наблизо до рухналата им къща. „Те редовно са получавали социална помощ, а повече пъти са им осигурявани и хумани­тарни пакети от общината, Центъра и Червения кръст. Независимо от това общината посредством Центъра няколко пъти им предлагала и да им осигури приют на друго място, обаче те казвали, че не искат да напускат родното си огнище”, посочи кметът.

По думите му общината посредством Центъра за социални дейности сега е отправила иск до основното училище, в което от юни вече няма ученици, за предоставяне на две помещения, в които да бъдат настанени братята Рангелови. Училищният съвет единодушно приело решението за предоставяне на обекта и сега училището и Центърът са подпи­сали протокол за предоставяне на поме­щенията.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*