Подготовки за преброяването на населението

В Босилеградска община вървят усилени подготовки за успешно провеждане на предстоящото преброяване на населението, домакинствата и жилищата, което ще се състои от 1 до 31 октомври.

Председателят на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия Стефан Стойков многократно призова сънародниците ни в Сърбия, да изразят своята национална принадлежност и да се определят като българи, изтъквайки, че „Сърбия е демократична страна и ни дава правото свободно да изказваме националната си принадлежност и да се изясняваме като българи“.

Най-напред бе сформирана тричленна Общинска комисия за преброяване в състав: Миодраг Яимов, началник на Общинската администрация, Игор Антимов, зам.-началник на Общинската администрация, и Бранислав Нешич, представител от Републиканския стататистически институт, която има задачата да координира работата на инструкторите и преброителите и да им предоставя логистична помощ в работата.

След това чрез публичен конкурс са избрани трима инструктори, които ще организират и следят пряко работата на преброителите, като всеки от тях ще отговаря за 7 преброители. От общо 58 кандидати избрани са 21 преброители, както и 3 лица в резервен състав.

Игор Антимов, зам.-председател на Общинската комисия за преброяване и зам.-началник на Общинската администрация, заяви, че всички дейности относно предстоящото преброяване вървят по план. Той уточни, че всеки преброител ще бъде задължен с определени „преброителски кръгове“ за преброяване и ще разполага с лаптоп, в който ще внася данните директно в системата. Територията на общината е разделена на общо 78 преброителски кръга територии. Той подчерта, че гражданите в нашата община ще имат възможност да отговарят на въпросите на сръбски или на български език.

Тази седмица бе организирано и петдневно обучение за преброителите от страна на Републиканския институт за статистика, което се проведе в тържествената зала в Културния дом.

Според преброяването на населението, домакинствата и жилищния фонд от 2011 година в община Босилеград са живели общо 8 129 жители, което представлява 0,11% от общия брой жители на Сърбия, т.е. 5,11% от общия брой на жителите на Пчински окръг. 5 838 души, т.е. 71,83% в графата „национална принадлежност“ са се вписали българи, а 895 души са се изяснили като сърби, сочат официланите данни на Статистическия институт.

Преброяването на населението, домакинствата и жилищата е най-мащабното и комплексно статистическо изследване, което се провежда в почти всички страни по света на всеки десет години. Преброяването предоставя пълни и качествени статистически данни за населението, неговата възрастова и полова структура, образователна и брачна структура, икономическа активност, структура на домакинствата и семействата и жилищния фонд. Събраните данни са изключително важни за оценка на текущата ситуация, както и за бъдещо планиране и приемане на различни стратегии, както на национално, така и на местно ниво.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*