НОВ ДОМ ЗА БРАТЯТА ЛЕОНЧО И ЗОРАН РАНГЕЛОВИ ОТ НАЗЪРИЦА

По иск на Община Босилеград и кмета Владимир Захариев, кметът на побратимената на Босилегрд община Уб Дарко Глишич предостави два жилищни контейнера на братята Леончо и Зоран Рангелови от село Назърица, с което трайно е решен техния проблем с липсата на жилище и сигурен покрив над главите им.

Контейнерите, чиято обща площ е около 30 м2, са напълно обзаведени и оборудвани. Разполагат с тоалетна, нови мебели и съвременни домакински електроуреди. Братята Рангелови не са имали възможност самостоятелно да си осигурят дом. Те живеят самотни в трудни условия в планинското село Назърица, където се занимават с отглеждане на овце.

Кметът Владимир Захариев и Дарко Глишич лично предадоха обзаведените жилищни контейнери на братята Рангелови в Назърица. Захариев изказа особена благодарност към г-дин Глишич, посочвайки: „Той веднага откликна на нашия иск и предостави тези съвременни жилищни контейнери, с които зарадвахме братята Рангелови.“ Кметът изказа голяма благодарност и към всички предприятия и частни лица, които са помогнали реализацията на проекта за осигуряване и обзавеждане на жилищните контейнери за двамата братя.

„Специална благодарност изказваме към фирмата ДХЦЛ и собственика Марко, който осигури кухнята, мебели и домакинските електроуреди. Благодаря и на Публичното предприятие за строителни площи и пътища на община Босилеград начело с директора Страшко Апостолов и на Спортния съюз на Община Босилеград начело с председателя Владица Манасиев, които извършиха подготвителните строителни работи за поставянето на контейнерите и монтираха водопроводната и канализационната мрежи; на босилеградския клон на Електроразпределителното начело с ръководителя Анани Йорданов и на Електроразпределителното от Враня, които докараха контейнерите в Назърица и ги прикачиха към електромрежата; на Червения кръст в Босилеград, който осигури хранителни стоки, кухненски съдове и спално бельо; на Публичното предприятие „Услуга“, което ремонтира пътната инфраструктура в този район.

Искам да благодаря и на частните лица нашенеца от Белград Крумислав Стоянчов, който подари нова печка, Тони Здравков, който с булдозера си подготви терена за поставянето на контейнерите, адвоката Драган Давитков, който подари нов телевизор и антена, Звонко Василев, който подари радио, както и на геронтодомакинята Дивна, която почисти и подреди новия дом на братята Рангелови.

„Изказвам благодарност и към всички свои сътрудници от общината, с които заедно обмислихме плана, отправяхме искове и реализирахме този хуманитарен проект“, подчерта кметът и добави, че общината и преди е осигурявала храна и други необходими продукти за братята Рангелови, а им е предоставила и два малки контейнера, в които те са пребивавали временно.

П.Л.Р.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*