Конкурс за финансиране на проекти на граждански сдружения

Общинският съвет в Босилеград обяви

Общинският съвет в Босилеград обяви публичен конкурс за разпределяне на средства от общинския бюджет за финансиране на проекти от обществено значение, които ще се реализират от граждански сдружения през 2019 година. Конкурсът предвижда финансиране на проекти в областта на туризма, селското стопанство – пчеларство, опазването на околната среда, културата, опазването на културните традиции и на историческото богатство, грижа за старите, подобряване качеството на живот на хора с увреждания и професионална рехабилитация на инвалиди от войните.
Право да кандидатстват имат граждански сдружения, регистрирани на територията на общината, както и сдружения, които са регистрирани в други общини в Република Сърбия, при условие, проектите им да бъдат рализирани на територията на Босилеградска община.
Средствата за проектите на стойност 11 301 088 динара, са запланувани в общинския бюджет за 2019 година. 3 287 000 дин. от общата сума са предвидени за проекти в областта на туризма; 866 000 – за проекти в областта на селското стопанство; 2 286 454 – за проекти в областта на опазването на природата; 3 355 000 дин. са предназначени за опазване на околната среда; 1 061 634 – за опазване на културните традиции и на историческото богатство, обществена грижа за стари лица, подобряване качеството на живот на хората с увреждания и професионална рехабилитация на инвалиди от войните; както и 450 000 динара за проекти в областта на културата. Предвидено е срокът за реализация на проектите да продължи най-малко 3 месеца, а най-много една година и задължително трябва да приключи до края на бюджетната година.
Конкурсът продължава до 15 февруари 2019 г., а предложените проекти ще бъдат разглеждани от Комисия за разпределяне на средства на граждански сдружения за финансиране на проекти от обществено заначение в Община Босилеград.

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*