Публичен конкурс за ангажиране на служители в Общинската администрация на община Босилеград,

Република Сърбия

ОБЩИНА БОСИЛЕГРАД

Общинска администрация

Номер: 112-274/2023-04

Дата: 06.07.2023 година

Б О С И Л Е Г Р А Д

 

 

На основание член 102., алинея 3. от Закона за заетите в автономните покрайнини и единиците на местното самоуправление („Държавен вестник на РС“, № 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017-др. закон, 95/2018-др. закон, 86/2019-др. закон, 157/2020-др. закон и 123/2021-др. закон) Общинската администрация на община Босилеград публикува следното

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Публичен конкурс за ангажиране на служители в Общинската администрация на община Босилеград, № 112-274/2023-02 от 06.07.2023 година, за:

  1. Работно място – Дейности от областта на обществената грижа за деца, длъжностно лице – съветник, 1 служител;
  2. Работно място – Дейност шеф на счетоводство, длъжностно лице – съветник, 1 служител;
  3. Работно място – Дейности за предоставяне на услуги на гражданите, длъжностно лице – съветник, 1 служител;
  4. Работно място – Административно-правни дейности, работа в архив, деловодство и приемен офис, длъжностно лице – сътрудник, 1 служител;
  5. Работно място – Дейности за определяне, събиране и контрол на местните публични приходи, длъжностно лице – сътрудник, 1 служител;
  6. Работно място – Дейности за управление с човешките ресурси, длъжностно лице – сътрудник, 1 служител,

 

е публикуван на таблото за обяви на Общинска администрация на община Босилеград и в интернет презентацията на община Босилеград www.bosilegrad.org, а съобщението за конкурса е публикувано във всекидневника „Информер“.

 

Съобщението за обявения публичен конкурс за заемане на посочените работни места на служителите да бъде публикувано и във вестник „Ново Братство”.

 

Срокът за подаване на заявления за участие в публичния конкурс е 15 (петнадесет) дни от деня, в който съобщението за публичния конкурс е публикувано във всекидневникa „Информер”.

 

 

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БОСИЛЕГРАД

 

 

НАЧАЛНИК

Миодраг Якимов, юрист

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*