1,5 МЛН. ДИНАРА ЗА ПОДКРЕПА НА ЦАРИБРОДСКИТЕ МЕСТНИ ОБЩНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

Община Цариброд проведе публичен конкурс за подпомагане на съветите на местните общности в областта на развитието на туризма на територията на общината. С цел популяризиране иновативните и трансформиращи подходи за развитие на туризма в селските райони, на 7 юни в Образователния център се състоя конференция на тема „Туризмът като двигател на устойчивото развитие на селата“, организирана от община Цариброд. На конференцията присъстваха общински служители, ангажирани в областите на туризма, селското стопанство и опазването на околната среда, представители на капацитетите за настаняване, на Туристическата организация, младежи от гимназията и други заинтересовани граждани.

Те имаха възможност от Йелена Джорджевич, член на Общинския изпълнителен съвет за младежта и туризма, да получат информация относно конкурса, който ще подкрепя предложения за поддръжане или реконструкция на обекти и уреждане на площи общинска собственост, както и закупуване и монтаж на съоръжения за туристическа инфрастуктура. Общият размер на планираните средства за финансиране на предложенията на съветите на местните общности в областта на развитието на туризма възлиза на 1,5 милиона динара. Един съвет на местна общност може да кандидатства за няколко дейности, като максималният размер на средствата не може да надвишава 300 000 динара. В продължение на конференцията лектори представиха примери за добри практики, моделите и начините, по които туризмът може да се превърне в двигател на положителни промени в селата и устойчивото им развитие и да допринесе за благосъстоянието на общността.

Доцент Даниела Милованович Родич от Архитектурния факултет в Белградския университет представи обектите публична собственост, които нейните студенти са заснели в старопланинските села на територията на община Пирот и какви предложения са направили за тяхното уреждане, преустройство и промяна на предназначението им, както и някои от тях, които вече са преуредени и се ползват за туристически цели, като печалба за местнaта общност. През изминалата година Милованович Родич посети старопланинските села за четвърти път, когато заедно с 21 студенти посетиха селата в района на Висока в община Цариброд Горни Криводол и Дони Криводол, Болевдол, Изатовци, Бракьевци, Каменица и Сенокос. Тогава са заснети и дадени предложения по какъв начин могат да бъдат реконструирани и за кои туристически цели могат да се използват старите, изоставени селски училищни згради и някогашната млекарница в Горни Криводол. Кметът на пиротското село Топли дол Милян Стоянович представи пример за добра практика как местните жители задружно могат да възстановят селото, да развиват туризма и други сродни дейности. Пример за добра практика представи и кметът на с. Петрлаш Владимир Павлов, благодарение на чиято инициатива са проведени редица акции по почистване и уреждане на селото.

И сдружения от Цариброд представиха проектите, които са реализирали в сферата на туризма. Чрез видеовръзка лектори представиха и примери от село Връмджа в подножието на планина Рътан край Соко баня, както и от Центъра за посетители Пецка, намиращ се в бивше основно училище в гр. Горна Пецка, Босна и Херцеговина. Те говориха за това как са успели да възродят селата си и да развият туризма и други творчески дейности. Тази конференция е само една от поредицата. В предстоящия период подобни събития, които ще включват теми, свързани с туризма, развитието на селските райони и дейностите в селата, ще се провеждат по-често, оповестиха организаторите.

Андрияна Ташков Александров

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*